Axudas para a promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países - 2020


  • 04/12/2019
  • 14/01/2020
Accede desde aquí

MR440D-  Axudas para a promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países - 2020

Data de publicación: 4 de decembro de 2019

Data de inicio solicitude: 5 de decembro de 2019

Data de remate solicitude: 14 de xaneiro de 2020

Obxecto

Publicar a convocatoria do procedemento para subvencionar actividades e medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de tercieros países do seguinte tipo:

  • a) Relacións públicas e medidas de promoción e publicidade que destaquen en particular as vantaxes dos produtos da Unión Europea en termos de calidade, seguridade alimentaria e respecto ao ambiente.
  • b) Participación en manifestacións, feiras e exposicións de importancia internacional.
  • c) Campañas de información, en particular sobre os sistemas da Unión Europea de denominacións de orixe, indicacións xeográficas e producións ecolóxicas.
  • d) Estudos de novos mercados, necesarios para a busca de novas saídas comerciais.
  • e) Avaliación dos resultados das medidas de promoción e información.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias, entre outras, as empresas vinícolas (calquera que sexa a súa fórmula xurídica, incluída a de persoa autónoma), considerando como tales aquelas empresas privadas nas que máis do 50 % da súa facturación proveña do sector do viño ou cuxa produción supere os 1.000 hl, de acordo co seu último exercicio fiscal pechado.

Publicación DOG

Válido desde: 
Miércoles, 4 Diciembre, 2019
Válido hasta: 
Martes, 14 Enero, 2020