• 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo - PDR - LEADER (2020)

Data de publicación: 30/12/2019

Data inicio de solicitude: 31/12/2019

Data fin solicitude: 31/12/2020

Obxecto


 • 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo - PDR - LEADER (2020)

Fecha de publicación: 30/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 31/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR301P - Subvenciones para la financiación de acciones formativas con compromiso de contratación en unidades formativas (2019)

Fecha de publicación: 23/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 24/12/2019

Fecha fin solicitud: 23/01/2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR301P - Subvencións para o financiamento de accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas (2020)

Data de publicación: 23/12/2019

Data inicio de solicitude: 24/12/2019

Data fin solicitude: 23/01/2020

Obxecto


 • 20 Dec, 2019
 • Eficiencia enerxética, Mercado
Accede dende aquí

PE201B - Axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e acuicultura - FEMP (2020)

Data de publicación: 20/12/2019

Data inicio de solicitude: 21/12/2019

Data fin solicitude: 20/01/2020

Obxecto


 • 20 Dec, 2019
 • Eficiencia enerxética, Mercado
Accede dende aquí

PE201B - Ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y acuicultura - FEMP (2020)

Fecha de publicación: 20/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 21/12/2019

Fecha fin solicitud: 20/01/2020

Objeto


 • 04 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

MR440D-  Ayudas para la promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países - 2020

Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 5 de diciembre de 2019

Fecha de finalización solicitud: 14 de enero de 2020

Objeto


 • 04 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

MR440D-  Axudas para a promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países - 2020

Data de publicación: 4 de decembro de 2019

Data de inicio solicitude: 5 de decembro de 2019

Data de remate solicitude: 14 de xaneiro de 2020

Obxecto


 • 02 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

TU300A -  Subvenciones a proyectos de promoción y dinamización del Xacobeo 2021 dentro del programa O teu Xacobeo

Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 30 de noviembre de 2019

Fecha de finalización solicitud: 30 de diciembre de 2019

Objeto


 • 02 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

TU300A -  Subvencións a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo

Data de publicación: 29 de novembro de 2019

Data de inicio solicitude: 30 de novembro de 2019

Data de remate solicitude: 30 de decembro de 2019

Obxecto

Páxinas