• 17 Mai, 2019
 • Xestión, Laboral
Accede dende aquí

TR341A - Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma - 2019

Data de publicación: 16 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 17 de maio de 2019

Data de remate solicitude: 30 de setembro de 2019

Obxecto


 • 13 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TU970A -  Subvenciones para implantar las normas UNE que conduzcan a la certificación de la marca Q de calidad turística del ICTE

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2019

Fecha de inicio solicitud: 14 de mayo de 2019

Fecha de remate solicitud: 13 de junio de 2019

Objeto


 • 13 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TU970A -  Subvencións para implantar as normas UNE que conduzan á certificación da marca Q de calidade turística do ICTE

Data de publicación: 13 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 14 de maio de 2019

Data de remate solicitude: 13 de junio de 2019

Obxecto


 • 26 Abr, 2019
 • Sustentabilidade, Xestión
Accede dende aquí

IN421G - Subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas - 2019

Fecha de publicación: 26/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/04/2019

Fecha fin solicitud: 27/05/2019

Objeto


 • 26 Abr, 2019
 • Sustentabilidade, Xestión
Accede dende aquí

IN421G - Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas - 2019

Data de publicación: 26/04/2019

Data inicio de solicitude: 27/04/2019

Data fin solicitude: 27/05/2019

Obxecto


 • 26 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

CO300C - Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal - 2019

Data de publicación: 26/04/2019

Data inicio de solicitude: 27/04/2019

Data fin solicitude: 27/05/2019


 • 26 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

CO300C - Subvenciones para la innovación, la digitalización y la implantación de nuevas fórmulas de comercialización y expansión del sector comercial y artesanal - 2019

Fecha de publicación: 26/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/04/2019

Fecha fin solicitud: 27/05/2019


 • 22 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

IG406F - Ayudas para nuevos emprendedores, cofinanciadas por el FEDER (Galicia Emprende)

Fecha de publicación: 17/04/2019

Primera convocatoria:

Fecha inicio solicitud - primera convocatoria: 18/04/2019

Fecha fin solicitud - primera convocatoria: 27/06/2019


 • 22 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

IG406F - Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo FEDER (Galicia Emprende)

Data de publicación: 17/04/2019

Primeira convocatoria:

Data inicio solicitude - primeira convocatoria: 18/04/2019

Data fin solicitude - primeira convocatoria: 27/06/2019


 • 13 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

BDNS 448463 - Ayudas correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) (2019)

Fecha de publicación: 12/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 13/04/2019

Fecha fin solicitud: 15/09/2019

Objeto

Páxinas