• 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

MR340A - Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios - 2020

Data de publicación: 24/01/2020

Data inicio de solicitude: 25/01/2020

Data fin solicitude: 24/02/2020

Obxecto


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

MR340A - Ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios - 2020

Fecha de publicación: 24/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 25/01/2020

Fecha fin solicitud: 24/02/2020

Objeto


 • 22 Xan, 2020
 • Sustentabilidade, Xestión
Accede dende aquí

IN421L - Subvenciones para proyectos de equipos de aprovechamiento de energías renovables y de ahorro y eficiencia energética en las empresas de producción agrícola primaria (2020)

Fecha de publicación: 22/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 10/02/2020

Fecha fin solicitud: 15/05/2020


 • 22 Xan, 2020
 • Sustentabilidade, Xestión
Accede dende aquí

IN421L - Subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria (2020)

Data de publicación: 22/01/2020

Data inicio de solicitude: 10/02/2020

Data fin solicitude: 15/05/2020


 • 20 Xan, 2020
 • Mercado, Xestión
Accede dende aquí

IF303A - Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (eurotaxi) - 2020

Data de publicación: 22/01/2020

Data de inicio solicitude: 23/01/2020

Data de remate solicitude: 14/10/2020

Obxecto


 • 20 Xan, 2020
 • Mercado, Xestión
Accede dende aquí

IF303A - Ayudas para la adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida (eurotaxi) - 2020

Fecha de publicación: 22/01/2020

Fecha de inicio solicitud: 23/01/2020

Fecha de finalización solicitud: 14/10/2020

Objeto


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais

Data de publicación: 10/01/2020

Data inicio de solicitude: 11/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020

Obxecto


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR802G - Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social APROL-Economía Social Programa I

Fecha de publicación: 10/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 11/01/2020

Fecha fin solicitud: 30/09/2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR301P - Subvenciones para la financiación de acciones formativas con compromiso de contratación en unidades formativas (2019)

Fecha de publicación: 23/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 24/12/2019

Fecha fin solicitud: 23/01/2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR301P - Subvencións para o financiamento de accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas (2020)

Data de publicación: 23/12/2019

Data inicio de solicitude: 24/12/2019

Data fin solicitude: 23/01/2020

Obxecto

Páxinas