• 28 Xuñ, 2017
  • Estratexia, Mercado, Xestión

Neste manual práctico de xestión explícanse de xeito sinxelo as técnicas de comunicación e as técnicas de venda que pode aplicar o colectivo autónomo. É importante que o esforzo comercial se realice non só ao inicio da actividade, senón durante toda a vida do negocio, buscando as fórmulas máis axeitadas segundo o tipo de actividade desenvolvida.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Estratexia, Mercado, Xestión

En este manual práctico de gestión se trata la importancia del análisis continuado de la competencia para conseguir consolidarse en el mercado, al tiempo que se explican técnicas y métodos que pueden ser de utilidad para realizar este análisis.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Estratexia, Mercado, Xestión

Neste manual práctico de xestión trátase a importancia da análise continuada da competencia para conseguir consolidarse no mercado, ao tempo que se explican técnicas e métodos que poden ser de utilidade para realizar esta análise.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Fiscal, Xestión

Manual práctico de gestión que describe detalladamente los principales recursos e instrumentos financieros que se pueden econtar actualmente en el mercado y a los que pueden acceder las personas trabajadoras autónomas. Indica las características de cada una de las alternativas, sus ventajas y desventajas y las situaciones a las que mejor se adaptan los mismos.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Fiscal, Xestión

Manual práctico de xestión que describe detalladamente os principais recursos e instrumentos financeiros que se poden atopar actualmente no mercado e aos que poden acceder as persoas traballadoras autónomas. Indica as características de cada unha das alternativas, as súas vantaxes e desvantaxes e as situacións ás que mellor se adaptan os mesmos.

Páxinas