• 08 Xan, 2020
 • Laboral
Accede dende aquí

TR350A - Subvencións do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas - 2020

Data de publicación: 07/01/2020

Data inicio de solicitude: 08/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020

Obxecto


 • 08 Xan, 2020
 • Laboral
Accede dende aquí

TR349R - Programa de incentivos a la contratación por cuenta ajena de persoas desempleadas paradas de larga duración (2020)

Fecha de publicación: 07/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 08/01/2020

Fecha fin solicitud: 30/09/2020

Objeto


 • 08 Xan, 2020
 • Laboral
Accede dende aquí

TR349R - Programa de incentivos á contratación por conta allea de persoas desempregadas paradas de longa duración (2020)

Data de publicación: 07/01/2020

Data inicio de solicitude: 08/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020

Obxecto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Mercantil, PRL e Saúde

PE120 - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros - FEMP (2020).

Data de publicación: 26/12/2019

Data inicio de solicitude: 27/12/2019

Data fin solicitude: 27/01/2020

Obxecto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Mercantil, PRL e Saúde

PE120 - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros - FEMP(2020).

Fecha de publicación: 26/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/12/2019

Fecha fin solicitud: 27/01/2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR301P - Subvenciones para la financiación de acciones formativas con compromiso de contratación en unidades formativas (2019)

Fecha de publicación: 23/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 24/12/2019

Fecha fin solicitud: 23/01/2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral
Accede dende aquí

TR349X -  Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accions formativas con compromiso de contratación inmediata

Data de publicación: 23 de decembro de 2019

Data de inicio solicitude: 24 de decembro de 2019

Data de remate solicitude: 14 de decembro de 2020

Obxecto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral
Accede dende aquí

TR349X -  Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones formativas con compromiso de contratación inmediata

Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 24 de diciembe de 2019

Fecha de finalizacion solicitud: 14 de diciembre de 2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR301P - Subvencións para o financiamento de accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas (2020)

Data de publicación: 23/12/2019

Data inicio de solicitude: 24/12/2019

Data fin solicitude: 23/01/2020

Obxecto


 • 20 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Mercado
Accede dende aquí

PE201B - Axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e acuicultura - FEMP (2020)

Data de publicación: 20/12/2019

Data inicio de solicitude: 21/12/2019

Data fin solicitude: 20/01/2020

Obxecto

Páxinas