• 29 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil

MR404 - MR405 - Axudas para investimentos nas explotacións agrarias - 2020

Data de publicación: 28/01/2020

Data inicio de solicitude: 29/01/2020

Data fin de solicitude: 31/03/2020 (nova data por motivos do COVID-19: 10 de xuño de 2020)

Obxecto


 • 28 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil

MR404 - MR405 - Ayudas para inversiones en las explotaciones agrarias - 2020

Fecha de publicación: 28/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 29/01/2020

Fecha fin de solicitud: 31/03/2020 (nueva fecha por motivos del COVID-19: 10 de junio de 2020)

Objeto


 • 24 Xan, 2020
 • Internacionalización, Mercado
Accede dende aquí

IG401D - Axudas á internacionalización dixital das pemes galegas (Galicia Exporta Dixital) - 2020

Data de publicación: 18 de xuño de 2020 (inicialmente o 24/01/2020)

Data inicio de solicitude: 19 de xuño de 2020


 • 24 Xan, 2020
 • Mercado
Accede dende aquí

IG401D - Ayudas a la internacionalización digital de las pymes gallegas (Galicia Exporta Dixital) - 2020

Fecha de publicación: 18 de junio de 2020 (inicialmente el 24/01/2020)

Fecha inicio de solicitud: 19 de junio de 2020


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR357C - Axudas para implantar a RSE, a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal - 2020

Data de publicación: 24/01/2020

Data inicio de solicitude: 25/01/2020

Data fin de solicitude: 24/02/2020

Obxecto


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercado, Xestión

TR357C - Ayudas para implantar la RSE, la igualdad laboral y la conciliación laboral y persoal

Fecha de publicación: 24/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 25/01/2020

Fecha fin de solicitud: 24/02/2020

Objeto


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

IG408B - Préstamos directos para la financiación empresarial en Galicia - 2020

Fecha de publicación: 24 de enero de 2020

Fecha de inicio solicitud: 25 de enero de 2020

Fecha de remate solicitud: 30 de diciembre de 2020 (o hasta agotar el crédito presupuestario)

Objeto


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

IG408B - Préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia - 2020

Data de publicación: 24 de xaneiro de 2020

Data de inicio solicitude: 25 de xaneiro de 2020

Data de remate solicitude: 30 de decembro de 2020 (ou ata esgotar o crédito orzamentario)

Obxecto


 • 20 Xan, 2020
 • Mercado, Xestión
Accede dende aquí

IF303A - Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (eurotaxi) - 2020

Data de publicación: 22/01/2020

Data de inicio solicitude: 23/01/2020

Data de remate solicitude: 14/10/2020

Obxecto


 • 20 Xan, 2020
 • Mercado, Xestión
Accede dende aquí

IF303A - Ayudas para la adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida (eurotaxi) - 2020

Fecha de publicación: 22/01/2020

Fecha de inicio solicitud: 23/01/2020

Fecha de finalización solicitud: 14/10/2020

Objeto

Páxinas