Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo


Descripción

Texto integro da Lei 6/2017, de 24 de outubro, de reformas urxentes do Traballo Autónomo, na que se inclúen diversas melloras en materia de emprego autónomo.

Publicación da Lei 6/2017 coas reformas urxentes no ámbito do traballo autónomo.