Subvencións para proxectos de expansión comercial no sector comercial e artesanal


  • 02/02/2018
  • 01/03/2018
Accede dende aquí

IN228A - Subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal (2018).

Data de publicación: 01/02/2018

Data inicio de solicitude: 02/02/2018

Data fin solicitude: 01/03/2018

Obxecto

As bases regulan o contido e procedemento de tramitación das subvencións para proxectos de expansión comercial (entendida como apertura dun novo establecemento comercial por comerciantes retallistas titulares de establecementos comerciais situados na Comunidade Autónoma de Galicia que conten cun mínimo de dous anos de actividade comercial ininterrompida) e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal.

Características da axuda

Subvención a fondo perdido en réxime de concurrencia competitiva e suxeita ao réxime de mínimis de ata o 50% segundo os distintos tipos de proxectos susceptibles de ser subvencionados.

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias desta axuda, entre outras, as persoas físicas que desenvolvan unha actividade comercial en Galicia.

Neste enlace se pode acceder ao texto íntegro da resolución publicada no DOG

Válido dende: 
venres, 2 Febreiro, 2018
Válido ate: 
xoves, 1 Marzo, 2018