Subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán


  • 02/02/2018
  • 01/03/2018
Accede dende aquí

IN201G - Subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán (2018).

Data de publicación: 01/02/2018

Data inicio de solicitude: 02/02/2018

Data fin solicitude: 01/03/2018

Obxecto

As bases regulan o contido e procedemento de tramitación das subvencións para o fomento e a comercialización da artesanía galega a través do apoio aos obradoiros artesanais, concellos galegos e asociacións profesionais e empresariais de artesáns.

Características da axuda

Subvención a fondo perdido en réxime de concurrencia competitiva e suxeita ao réxime de mínimis de ata o 80%, cun máximo de 3.000 euros segundo os distintos tipos de proxectos susceptibles de ser subvencionados.

1. A participación como expositor en feiras profesionais de artesanía nacionais ou celebradas no extranxeiro nas cales non se realiza venda directa con retirada de mercadoría

2. A participación como expositor en feiras non profesionais de artesanía, fóra do ámbito da comunidade autónoma, que se celebren nos mercados nacionais ou internacionais

3. A participación como expositor en accións comerciais emerxentes de carácter temporal e presentación de produtos en pop ups, corners e showrooms

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias desta axuda, entre outras, as persoas físicas que sexan titulares de obradoiros artesanais inscritos no Rexistro Xeral de Artesania de Galicia.

Neste enlace se pode acceder ao texto íntegro da resolución publicada no DOG

Válido dende: 
venres, 2 Febreiro, 2018
Válido ate: 
xoves, 1 Marzo, 2018