Orde do 27 de xuño de 2018 procedementos e modelos de solicitude e comunicación relativos aos traballos con risco de exposición ao amianto


Publicación da Orde do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan os procedementos e se aproban e se dá publicidade dos modelos de solicitude e comunicación relativos aos traballos con risco de exposición ao amianto en Galicia no Diario Oficial de Galicia

Válido dende: 
martes, 21 Agosto, 2018
Válido ate: 
xoves, 31 Decembro, 2020