• 30 Xan, 2018
 • Estratexia, Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais

Data de publicación: 25/01/2018

Data inicio de solicitude: 26/01/2018

Data fin solicitude: 01/10/2018

Obxecto


 • 30 Xan, 2018
 • Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR340E - Programa II: Ayudas y subvenciones a las iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT).

Fecha de publicación: 26/01/2018

Fecha inicio de solicitud: 27/01/2018

Fecha fin solicitud: 01/10/2018

Objeto


 • 30 Xan, 2018
 • Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR340E - Programa II: Axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT).

Data de publicación: 26/01/2018

Data inicio de solicitude: 27/01/2018

Data fin solicitude: 01/10/2018

Obxecto


 • 29 Xan, 2018
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Laboral
Accede dende aquí

IG501A - Galicia Rural Emprende - Creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales (2018)

Fecha de publicación: 25/01/2018

Fecha inicio de solicitud: 26/01/2018

Fecha fin solicitud: 26/03/2018

Objeto


 • 29 Xan, 2018
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Laboral
Accede dende aquí

IG501A - Galicia Rural Emprende - Creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais (2018).

Data de publicación: 25/01/2018

Data inicio de solicitude: 26/01/2018

Data fin solicitude: 26/03/2018

Obxecto


 • 29 Xan, 2018
 • Laboral, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR708B - Subvenciones para proyectos de inversión en actividades no agrícolas.

Fecha de publicación: 29/01/2018

Fecha inicio de solicitud: 30/01/2018

Fecha fin de solicitud: 28/02/2018

Objeto


 • 29 Xan, 2018
 • Laboral, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR708B - Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

Data de publicación: 29/01/2018

Data inicio de solicitude: 30/01/2018

Data fin solicitude: 28/02/2018

Obxecto


 • 30 Out, 2017
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

IG534C - Instrumento financiero préstamos pymes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Fecha de publicación: 30/10/2017

Fecha inicio de solicitud: 31/10/2017

Fecha fin solicitud: Por agotamiento del crédito presupuestario o el 31/12/2018

Objeto


 • 30 Out, 2017
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

IG534C - Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Data de publicación: 30/10/2017

Data inicio de solicitude: 31/10/2017

Data fin solicitude: Por esgotamento do crédito orzamentario ou o 31/12/2018

Obxecto


 • 25 Out, 2017
 • Fiscal, Laboral, Mercantil

Publicación da Lei 6/2017 coas reformas urxentes no ámbito do traballo autónomo, na que se inclúen diversas melloras en materia de emprego autónomo.

Páxinas