• 29 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil

MR404 - MR405 - Axudas para investimentos nas explotacións agrarias - 2020

Data de publicación: 28/01/2020

Data inicio de solicitude: 29/01/2020

Data fin de solicitude: 31/03/2020 (nova data por motivos do COVID-19: 10 de xuño de 2020)

Obxecto


 • 28 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil

MR404 - MR405 - Ayudas para inversiones en las explotaciones agrarias - 2020

Fecha de publicación: 28/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 29/01/2020

Fecha fin de solicitud: 31/03/2020 (nueva fecha por motivos del COVID-19: 10 de junio de 2020)

Objeto


 • 16 Xan, 2020
 • Laboral

 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais

Data de publicación: 10/01/2020

Data inicio de solicitude: 11/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020

Obxecto


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR802G - Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social APROL-Economía Social Programa I

Fecha de publicación: 10/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 11/01/2020

Fecha fin solicitud: 30/09/2020

Objeto


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede dende aquí

TR802J - Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social. Programa II: Fomento del acceso a la condición de persona socia

Fecha de publicación: 11/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 12/01/2020

Fecha fin solicitud: 30/09/2020


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede dende aquí

TR802J - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia

Data de publicación: 11/01/2020

Data inicio de solicitude: 12/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020


 • 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo - PDR - LEADER (2020)

Data de publicación: 30/12/2019

Data inicio de solicitude: 31/12/2019

Data fin solicitude: 31/12/2020

Obxecto


 • 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo - PDR - LEADER (2020)

Fecha de publicación: 30/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 31/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE119A - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros - FEMP (2020).

Data de publicación: 26 de decembro de 2019

Data inicio de solicitude: 27 de decembro de 2019

Data fin solicitude: 27 de xaneiro de 2020

Obxecto

Páxinas