• 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE119A - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para tripulantes de buques pesqueros - FEMP (2020).

Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2019

Fecha inicio de solicitud: 27 de diciembre de 2019

Fecha fin solicitud: 27 de enero de 2020

Objeto


 • 01 Dec, 2019
 • Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

483429 -  Programa EmprendOu - Subvenciones Proyectos Empresariales y de autoempleo - 2019 - 2020

Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 30 de noviembre de 2019

Fecha de remate solicitud: 30 de junio de 2020

Objeto


 • 01 Dec, 2019
 • Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

483429 -  Programa EmprendOu - Subvencións Proxectos Empresariais e de autoemprego - 2019 - 2020

Data de publicación: 29 de novembro de 2019

Data de inicio solicitude: 30 de novembro de 2019

Data de remate solicitude: 30 de xuño de 2020

Obxecto


 • 04 Nov, 2019
 • Laboral

Folleto informativo actualizado a marzo 2019 das bonificacións e reducións á Seguridade Social a persoas traballadoras autónomas / Folleto informativo actualizado a marzo 2019 de las bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social a personas trabajadoras autónomas

 

 


 • 01 Set, 2019
 • Laboral, Mercado
Accede dende aquí

Pago único da prestación por desemprego - Capitalización da prestación

Data de publicación: ----

Data de inicio solicitude: Se solicita previamente á alta como persoa autónoma

Data de remate solicitude: ----

Obxecto


 • 01 Set, 2019
 • Laboral, Mercado
Accede dende aquí

Pago único de la prestación por desempleo - Capitalización de la prestación

Fecha de publicación: ----

Fecha de inicio solicitud: Se solicita previamente al alta como persona autónoma

Fecha de finalización solicitud: ----

Objeto


 • 23 Ago, 2019
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede dende aquí

TR802J - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia

Data de publicación: 25/01/2018

Data inicio de solicitude: 26/01/2018

Data fin solicitude: 01/10/2018

Obxecto


 • 19 Ago, 2019
 • Laboral, Xestión

Mapa de apoyos al empleo para el año 2019 de la Secretaría Xeral de Emprego


 • 05 Xul, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

SI429A -  Ayudas del programa Emega para el fomento del emprendimiento femenino en Galicia, cofinanciadas por el FSE

Fecha de publicación: 5 de julio de 2019

Fecha de inicio solicitud: 6 de julio de 2019

Fecha de fin solicitud: 5 de agosto de 2019

Objeto


 • 05 Xul, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

SI429A -  Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo FSE 2019

Data de publicación: 5 de xullo de 2019

Data de inicio solicitude: 6 de xullo de 2019

Data de remate solicitude: 5 de agosto de 2019

Obxecto

Páxinas