• 13 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TU970A -  Subvencións para implantar as normas UNE que conduzan á certificación da marca Q de calidade turística do ICTE

Data de publicación: 13 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 14 de maio de 2019

Data de remate solicitude: 13 de junio de 2019

Obxecto


 • 26 Abr, 2019
 • Eficiencia enerxética, Xestión
Accede dende aquí

IN421G - Subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas - 2019

Fecha de publicación: 26/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/04/2019

Fecha fin solicitud: 27/05/2019

Objeto


 • 26 Abr, 2019
 • Eficiencia enerxética, Xestión
Accede dende aquí

IN421G - Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas - 2019

Data de publicación: 26/04/2019

Data inicio de solicitude: 27/04/2019

Data fin solicitude: 27/05/2019

Obxecto


 • 26 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

CO300C - Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal - 2019

Data de publicación: 26/04/2019

Data inicio de solicitude: 27/04/2019

Data fin solicitude: 27/05/2019


 • 26 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

CO300C - Subvenciones para la innovación, la digitalización y la implantación de nuevas fórmulas de comercialización y expansión del sector comercial y artesanal - 2019

Fecha de publicación: 26/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/04/2019

Fecha fin solicitud: 27/05/2019


 • 25 Abr, 2019
 • Laboral
Accede dende aquí

TR350A - Subvenciones del programa Emprega Muller para la contratación por cuenta ajena - 2019

Fecha de publicación: 25/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 26/04/2019

Fecha fin solicitud: 30/09/2019

Objeto


 • 25 Abr, 2019
 • Laboral
Accede dende aquí

TR350A - Subvencións do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea - 2019

Data de publicación: 25/04/2019

Data inicio de solicitude: 26/04/2019

Data fin solicitude: 30/09/2019

Obxecto


 • 22 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE205I - subvenciones para el fomento del desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad en el sector de la acuicultura - FEMP (2019)

Fecha de publicación: 22/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 23/04/2019

Fecha fin solicitud: 22/05/2019

Objeto


 • 22 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE205I - Subvencións para o fomento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura - FEMP (2019)

Data de publicación: 22/04/2019

Data inicio de solicitude: 23/04/2019

Data fin solicitude: 22/05/2019

Obxecto


 • 22 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

IG406F - Ayudas para nuevos emprendedores, cofinanciadas por el FEDER (Galicia Emprende)

Fecha de publicación: 17/04/2019

Primera convocatoria:

Fecha inicio solicitud - primera convocatoria: 18/04/2019

Fecha fin solicitud - primera convocatoria: 27/06/2019

Páxinas